Karriär-Kraft Film och Media har funnits sedan 2005. Under 2015 firar vi 10 år med vårt attitydförändrängsarbete.

Vi är ett av flera Karriär-Kraft kooperativ som tillsammans arbetar med att på olika sätt förändra föreställningar, attityder och arbetsförhållanden i samhället för funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa.

Vi har ordnat debatter om attityder och attitydförändringar i samhället bland annat tillsammans med Kulturhuset Kåken.

Vi utvecklas utifrån vad som är aktuellt i nuet, utifrån våra deltagare, deras situation och intressen, samt hur samhället ser ut.

Här är några av de saker vi hunnit med under åren.

Vi skapade en hemsida – Attityd – med blogg om år verksamhet och om attitydförändringar. Den var aktiv mellan 2010 till 2013. Sedan 2014 flyttade vi över den bloggen till vår sida till www.karriarkraft.se/media.
Vi har medverkat på Leva & Fungera mässan i Göteborg 2005.
Vi har kontakt med andra verksamheter så som; Lokatten, Hökälla och MaktIMedia.
Vi har också producerat filmer för diverse uppdragsgivare:
Coompanion – sociala företagardagen 2013
Coompanion – sociala företagardagen 2014
SAK – Umeå
Vi har deltagit i Filmfestivalen Höstrullen: En Filmfestival med filmer gjorda på LSS-verksamhet och gymnasiesärskola. Under 2013, 2014 och vi planerar att delta under 2015.