Vi har sedan 2005 utvecklat många nätverk, medlemskap och samarbeten med både sociala företag och andra parter.

Samarbeten och nätverk:
Vi har samarbeten med Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete på Göteborgs Universitet, Arbetsförmedlingen, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan, SAK Umeå och Hökälla, Mammas Retro, Vägen ut kooperativen och Kulturhuset Kåken; som vi bland annat samordnat debatter och föredrag med.

Vi samarbetar också med projektet Schyssta kompisar – sucidprevention för och av ungdomarna själva. Ett projekt om mobbing kopplat till Karriär-Kraft.

I nätverket finns också Liseberg som bjudit in oss på pressvisningar och Bio Roy där vi spelat in delar av vårt program Filmsnacks.

Vi är medlemmar i:
Coompanion i Göteborgsregionen, som vi också har gjort en del beställningsarbeten. Bland annat till Sociala Företagardagen 2013, 2014 och under produktion till 2015.

Som medlemmar i GFC – Göteborgs Föreningscenter samarbetar vi också med Öppna kanalen, samt i projektet KUNiS – Kunskapsutveckling i samverkan.

Vi är också medlemmar i Skoopi.