Lotta har rätt till LSS-insatser och har fått kämpa i rätten för att behålla sin personliga assistans. I den här intervjun berättar hon om de svårigheter som hon drabbats av på grund av nedskärningar för att leva sitt liv.

Läs mer

En längre version av intervjun med Henrik Ekengren Oscarsson Professor i Statsvetenskap (Göteborgs Universitet)

Läs mer