Hur vi arbetar

Film och Media är en arbetsplats som bland annat arbetar med;

 • Attitydförändringar både inom filmbranschen och i vardagslivet.
 • Egna produktioner
 • Uppdrag från Beställare

Vår målsättning är att personer med funktionsnedsättningar inte ska särbehandlas. Vi arbetar för ett bättre samhälle och vi arbetar aktivt på att skapa kontaktnät och stödja likasinnade initiativ i samhället och sociala företag, men vårt huvudfokus är kultur-, film- och medieproduktioner.

Våra deltagare ges möjlighet att utvecklas i sitt eget tempo och i ett meningsfullt sammanhang. Här finns bra arbetskamrater som visar varandra respekt i en harmonisk och kreativ arbetsmiljö. Vi bestämmer tillsammans hur vår arbetsplats ska se ut, fungera och vilka mål vi ska uppnå.

Våra deltagare deltar aktivt i våra produktioner på olika sätt. Både bakom eller framför kameran och med förberedelsearbetet, så som skrivande av manus, som skripta eller rekvisitör.

Vi arbetar med så professionell utrustning och redigering som möjligt så att våra deltagare får en arbetsmiljö som efterliknar vanliga inspelningsstudior.

Vi har också möjlighet att jobba med bildbearbetning i till exempel Photoshop och In-Design.

Vi arbetar efter Karriär-Krafts värdegrund med tankar om miljöterapeutiskt förhållningssätt, empowerment, människosyn, demokrati och utarbetade arbetsmetoder:

 • tydliga strukturer
 • kartläggning av livssituationer
 • jag – stödjande samtal
 • pedagogisk handledning
 • spegling
 • pedagogisk grupparbeten/socialt samspel
 • lärande situationer
 • mötesstrukturer
 • schemamodeller
 • utvärderingsmodeller
Skrolla till toppen