Vi har intervjuat Klangfärg som är en del av Kultur i Väst. De arbetar med att tillgängliggöra skapande verksamhet inom LSS och särskola. Klangfärg arrangerar dessutom den växande filmfestivalen Höstrullen.

Läs mer

En lyckad höstrulle dag på världskulturmuseet. Vi vill tacka alla arrangörer och filmskapare för bra och roliga filmer. De gav oss mycket inspiration och ideer för kommande filmer.

Läs mer