tics

Film som ger dig kunskap om Tourette (och kunskap ger dig makt)

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Attention arbetar för att personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i sitt vardagliga liv såsom i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. De arbetar också för att stödja anhöriga. En av de funktionsnedsättningar som Attention arbetar med är Tourettes syndrom.

Bland deras utbildningsmaterial finns en film som heter ”Vi har Tourette”. Det är en film om sex person i olika åldrar som har Tourettes syndrom. Den yngsta är 12 och den äldsta 74. Alla lever olika liv, men det de har gemensamt är ticsen. I filmen lyfter man fram det positiva med Tourette som faktiskt också finns.

Filmen går att beställa på Attentions hemsida: http://attention-riks.se/produkt/vi-har-tourette-en-film-om-sex-personer-med-tourettes/

Här kan du se en trailer av filmen.

 

Månadens tema – Tourettes syndrom.

Hej alla läsare!

Nu har vi en ny månad och närmar oss den kallare tiden på året. Vi har också ett nytt tema; Månadens tema är Diagnos – Tourettes syndrom. Vi ska under denna månad fördjupa oss i vad Tourettes syndrom är för något och belysa det från olika synvinklar. Läs mer.

Skrolla till toppen