Morteza rapporterar från en lyckad inspirationsdag på Världskulturmuseet  

Läs mer