Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Attention arbetar för att personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i sitt vardagliga liv såsom i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. De arbetar också för att stödja […]

Läs mer

Den ideella föreningen Funkibator i Växjö har länge hjälpt funktionsnedsatta ungdomar med till exempel lägerverksamhet och sommarjobb.

Läs mer